Terminy sesji CrMS

Terminy najbliższych grupowych Sesji Wprowadzających w 2014 roku:

  • 5 listopada - godz. 1700

Spotkania indywidualne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (godzina rozpoczęcia spotkania).